הכינוס השנתי ה-63 של האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה)

תאריך פרסום הארוע: 20.05.2021, 11:51
מיקום: מרכז הירידים, תל אביב
מועד התחלה: 4 באוקטובר 2021, 09:00
מועד סיום: 4 באוקטובר 2021, 10:00

להגשת תקציר, לחץ/י כאן

הנחיות להגשת תקצירים

 • הגשת התקצירים תתבצע באמצעות המערכת האלקטרונית.
 • תקצירים שיתקבלו להצגה בכינוס יפורסמו בספר / אפליקציה של הכינוס כפי שהוגשו.
 • מגישי התקצירים מתבקשים להירשם לכינוס בהרשמה מוקדמת.
 • ניתן לשלוח תקציר אחד בלבד כמחבר ראשון. קיימת אפשרות להיות מחבר-שותף בתקצירים נוספים.
 • התקציר יוגש באנגלית בהתאם להנחיות להלן.

הכנת קובץ התקציר (להגשה במערכת האלקטרונית):

 • כותרת התקציר - לא תעלה על 25 מילים.
 • מציג העבודה - בנוסף לשמות כלל המחברים יש לציין במערכת מיהו מציג העבודה.
 • מקום עבודה - יש לציין במערכת את שם המוסד, מחלקה ועיר עבור כל המחברים.
 • גוף התקציר לא יעלה על 250 מילים ויחולק ל-5 פרקים על פי הפירוט הבא:
  Introduction
  Aims
  Materials & Methods
  Results
  Conclusions

הנושאים להגשת תקצירים:
Reproductive Biology
Reproductive Endocrinology
ART
Embryology
Stem Cells
Fertility Preservation
Implantation / Placenta
Male Infertility
PGD
Nursing & Psychosocial (Hebrew allowed)
AI (Artificial Intelligence)