הפגישה המדעית של החברה הישראלית לאולטרה-סאונד

תאריך פרסום הארוע: 27.06.2018, 11:03
מיקום: אולם קוט, בי"ח מאיר, כפר-סבא
מועד התחלה: 22 בפברואר 2019, 09:00
מועד סיום: 22 בפברואר 2019, 13:00

הפגישה המדעית התלת חודשית של החברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה, אולם קוט, בי"ח מאיר, כפר-סבא.
פרטים: ד"ר י. שפירא, מרכז רפואי בני ציון ishapiro@inter.net.il
ובאתר החברה לאולטרה-סאונד: http://www.isuog.org.il/main/siteNew/?page=9