כינוס סניף תל אביב

תאריך פרסום הארוע: 27.06.2018, 11:00
מיקום: דן פנורמה, תל אביב
מועד התחלה: 11 בספטמבר 2019, 08:00
מועד סיום: 11 בספטמבר 2019, 15:00

עמיתים יקרים,

פרופ' ניקולאידס הודיענו כי בשל אילוצים אישיים של הרגע האחרון נבצר ממנו להגיע לכינוס ביום ד'.

רצ''ב התוכנית המעודכנת.

נתראה בכינוס,

פרופ' רוני מימון וועד סניף מרכז