EAN Day

תאריך פרסום הארוע: 15.11.2022, 12:08
מיקום: מרכז רפואי רבין, בילינסון, פתח תקווה
מועד התחלה: 17 במרץ 2024, 09:00
מועד סיום: 17 במרץ 2024, 10:00