הכנס השנתי של החברה הישראלית לאורוגינקולוגיה

תאריך פרסום הארוע: 12.10.2021, 11:35
מיקום: יעודכן בהמשך
מועד התחלה: 19 במאי 2022, 09:00
מועד סיום: 21 במאי 2022, 10:00

כנס שנתי במתכונת סוף שבוע. בכנס זה תסתיים את עבודת הוועד הנוכחי, וייערכו בחירות לחברי הועד וליו"ר החברה החדש.